Object structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 1967, nr 6

Subject and Keywords:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Subject:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) - informator ; Podkarpacie Północne - etnografia - muzealnictwo - informator ; Sanok (woj. podkarpackie) - muzealnictwo - informator ; Skanseny - Polska - informator

Description:

Słuszkiewicz Edmund, Stanisław Fischer (materiały do bibliografii) ; Fischer Stanisław, Wyjazdy Łemków Nadosławskich na roboty zarobkowe do Ameryki ; Brylak Maria, Kisielewska Anna, Okres Świąt Godnich na terenie powiatu brzozowskiego ; Witkoś Stanisław, Ubiór codzienny i świąteczny noszony przez mieszkańców wsi Bajdy pow. Krosno z końcem XIX wieku i na początku XX wieku ; Kłosińska Janina, Dwie ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach sanockich. Ze studiów nad ikonografią ; Kurpik Wojciech, Konserwacja intarsjowanego stołu z Jaślisk ; Piasecka Halina, Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; Kisielewska Anna, Specjalistyczna konferencja poświęcona nowoczesnym metodom konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych ; Kisielewska Anna, Dni folkloru Pogórza Dynowskiego ; Brylak Maria, Penetracyjne badania etnograficzne na terenie powiatu leskiego ; Olszański Henryk, Wizyta gości węgierskich w MBL ; Malinowska Jadwiga, Muzeum w Bardiowie

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Contributor:

Kisielewska, Anna. Red.

Date:

1967

Place of publishing:

Sanok

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Rights Management:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku